دانشگاه حضرت معصومه
همزمان با هفته دولت؛
مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم از دانشگاه حضرت معصومه (س) بازدید کرد

دکتر جمشید اسماعیلی ضمن بازدید از پروژه های عمرانی دانشگاه حضرت معصومه (س) از نزدیک در جریان توسعه عمرانی این دانشگاه قرار گرفت.

http://hmu.ac.ir/news/17941