دانشگاه حضرت معصومه
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید؛
آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد

آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه حضرت معصومه(س) با حضور مسوولین دانشگاه در قالب اردوی تفریحی برگزار شد.

http://hmu.ac.ir/news/17950