دانشگاه حضرت معصومه
وزیر علوم در افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه؛
حمایت‌ از دانشگاه حضرت معصومه(س) در جهت گسترش و پیشرفت این دانشگاه است

دکتر منصور غلامی ضمن بازدید و افتتاح دو پروژه عمرانی در دانشگاه حضرت معصومه (س) با اعلام حمایت مادی و معنوی در جهت پیشرفت این دانشگاه، افزایش کیفیت آموزشی آن را از اولویت های وزارت علوم دانست.

http://hmu.ac.ir/news/17963