دانشگاه حضرت معصومه
همزمان با هفته پژوهش و فناوری برگزار شد؛
تقدیر از پژوهشگران برتر/انعقاد تفاهم نامه با سازمان بسیج حقوقدانان

همزمان با هفته پژوهش و فناوری در مراسمی با حضور اساتید و دانشجویان، پژوهشگران برتر از میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان، مورد تقدیر قرار گرفتند.

http://hmu.ac.ir/news/17973