دانشگاه حضرت معصومه
دکتر لسانی:
عملکرد شورای امنیت در خصوص ترور سردار سلیمانی بسیار ضعیف است

دانشیار حقوق بین‌الملل گفت‌: اگر رئیس شورای امنیت نسبت به ترور سپهبد سلیمانی، بیانیه‌ای صادر کند آمریکا و دیگر کشورها نمی‌توانند وتو کنند و در طرح قضیه‌ای در شورای امنیت، وتو تاثیری ندارد.

http://hmu.ac.ir/news/17976