دانشگاه حضرت معصومه
با هدف کمک به سیل زدگان؛
کمک های نقدی و غیر نقدی در دانشگاه حضرت معصومه (س) جمع آوری شد

اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (س) کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان اهدا کردند.

http://hmu.ac.ir/news/17977