دانشگاه حضرت معصومه
در دو روز متوالی؛
جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد

دهمین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در دو روز متوالی در سالن همایش های دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

http://hmu.ac.ir/news/18980