دانشگاه حضرت معصومه
فراخوان «پویش دانشجویی مقابله با کرونا»

فراخوان «پویش دانشجویی مقابله با کرونا» با مشارکت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم راه‌اندازی شد

http://hmu.ac.ir/news/18982