دانشگاه حضرت معصومه
در آخرین ساعات سال ۱۳۹۸؛
رییس دانشگاه حضرت معصومه (س) طی پیامی عید نوروز ۹۹ را تبریک گفت متن پیام به شرح ذیل است:

یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللیل و النهار ، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال

http://hmu.ac.ir/news/18983