دانشگاه حضرت معصومه
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه:
با شعار «آموزش تعطیل بردار نیست» به رسالت تعلیم و تربیت دانشجویان عمل می کنیم

دکتر علی‌مراد حیدری گفت: دانشگاه حضرت معصومه(س) با شعار «آموزش تعطیل بردار نیست»، با همه توان، امکانات خود را بسیج کرده است که به رسالت ذاتی خود در تعلیم و تربیت دانشجویان عمل کند.

http://hmu.ac.ir/news/18984