دانشگاه حضرت معصومه
رئییس مرکز مشاوره دانشگاه:
باید به فکر آسیب‌های روانی در دوران پساکرونا باشیم و برای آن برنامه ریزی کنیم

رئیس مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه حضرت معصومه (س) قم اقدامات این کانون برای حفظ آرامش روانی دانشجویان در ایام کرونا را تشریح کرد و گفت: باید به فکر آسیب‌های روانی در دوران پساکرونا باشیم و برای آن برنامه ریزی کنیم.

http://hmu.ac.ir/news/20983