دانشگاه حضرت معصومه
همگام با سایر دانشگاه های استان صورت گرفت؛
آغاز پویش همدلی و مواسات مومنانه دانشگاهیان در دانشگاه حضرت معصومه (س)

حجت الاسلام و المسلمین آخوند زاده از آغاز پویش همدلی و مواسات مومنانه دانشگاهیان در ادامه فعالیت های دانشگاه حضرت معصومه (س) در خصوص پیشگیری از تبعات و آسیب های ویروس کرونا، خبر داد.

http://hmu.ac.ir/news/20985