دانشگاه حضرت معصومه
رییس دانشگاه حضرت معصومه (س) عنوان کرد:
تداوم خدمات آموزشی، فرهنگی و مشاوره ای در فضای مجازی

رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) در قم گفت: در حال حاضر با توجه به تعطیلی دانشگاه به دلیل شیوع کروناویروس، 98 درصد کلاس‌های آموزشی و برنامه های فرهنگی و خدمات مشاوره ای این دانشگاه در فضای مجازی دنبال می‌شود.

http://hmu.ac.ir/news/20986