دانشگاه حضرت معصومه
به مناسبت روز پاسداشت مقام استاد؛
رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) پیامی صادر کرد

دکتر ابراهیم عبدی پورفرد به مناسبت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز پاسداشت مقام استاد، در پیامی این روز را گرامی داشت.

http://hmu.ac.ir/news/20987