دانشگاه حضرت معصومه
از سوی موسسه خانه کتاب؛
انتخاب کتاب درآمدی بر مبانی جرح و تعدیل به عنوان یکی از برترین کتاب‌های دینی

کتاب درآمدی بر مبانی جرح و تعدیل به قلم دکتر فاطمه ژیان، عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان یکی از برترین کتاب های دینی منتشر شده در بهمن ماه 1398 از سوی موسسه خانه کتاب انتخاب شد.

http://hmu.ac.ir/news/20992