دانشگاه حضرت معصومه
سالروز رحلت امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد تسلیت باد
http://hmu.ac.ir/tabligh/6218