English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
صفحه اصلی >گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

اهداف و وظایف دفتر

1) ارجاع پروژه هاي پيشنهادي وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و کارخانجات به اعضاي هيئت علمي دانشگاه و پي گيري آنها
2) ايجاد بستر لازم در امر بهره گيري دانشگاهها و صنايع از امکانات همديگر
3)پيشنهاد  و تصويب آئين نامه، مقررات و قراردادهاي مورد نياز در شوراي گروه    
4) بررسي و کارشناسي امکان پذيري فني- اقتصادي پروژه ها به کمک کارشناسان 
5) دريافت مستمر ميزان اطلاعات و امکانات صنايع جهت انجام کارآموزي دانشجويان
6) برقراري ارتباط مؤثر و فعال با ساير نهادهاي حمايت کننده از نوآوران و محققان
7) ايجاد شرايط مناسب جهت فعاليت و تعريف پايان نامه هاي دانشجويان کارشناسي ارشد
 و دکتري در موضوعات مورد نياز صنايع
8) ارجاع پيشنهادات موضوع هاي تحقيقاتي اعضا هيئت علمي دانشگاهها به واحدهاي صنعتي مرتبط و پيگيري فني آنها ازخارج از کشور.

نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم