English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
حضور موفق دانشگاه حضرت معصومه(س) در چهارمين نمايشگاه سراسري رويش
چهارمین نمایشگاه سراسری دستاوردهای كانون های فرهنگی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور (رویش) از روز یكشنبه 6 اسفندماه در دانشگاه صنعتی امیركبیر آغاز و در روز سه شنبه 8 اسفند ماه با معرفی برگزیدگان به كار خود خاتمه داد.
در این نمایشگاه كانون های فرهنگی دانشگاه حضرت معصومه(س) ضمن شركت به ارائه دستاوردها و فعالیت های خود پرداختند.دكتر علی رضا باقری ثالث رییس دانشگاه حضرت معصومه(س) در روزهای 6 و 7 اسفندماه در این نمایشگاه حاضر شد و از بخش های مختلف نمایشگاه و غرفه دانشگاه بازدید كرد.هم چنین دكتر جلیل دارا مدیركل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در غرفه دانشگاه حضرت معصومه(س) با فعالیت های كانون های فرهنگی دانشگاه آشنا شد.در پایان این نمایشگاه غرفه دانشگاه به عنوان غرفه شایسته تقدیر انتخاب و توسط معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - حضور موفق دانشگاه حضرت معصومه(س) در چهارمين نمايشگاه سراسري رويش