درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

-  برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امكانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه.

-  هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همكاری روسای دانشكده ها.

- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشكده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سر فصل های مصوب.

-  بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهای مصوب.

-  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحد های درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

-  اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و كار علمی اعضای هیئت علمی.

-  پیش بینی نیاز استخدام هیئت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزد های استخدامی.

-  بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها،اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.

-  بررسی درخواست دانشكده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.

-  مكاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.

-  همكاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری كارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشكده ها.

-  انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

-  استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

-  ارسال فرهای اعلام ظرفیت به دانشكده ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشكده ها و تطابق با آیین نامه های موجود.

-  پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

-  همكاری در تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

-  تهیه،تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به مراجع ذیربط.

-  دبیری شورای آموزشی و شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شوراها.

- برنامه ریزی، تهیه و تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در كلیه دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و مقررات مربوط به صورت كاتالوگ های معرفی دوره های كلیه مقاطع مختلف تحصیلی.

-  تهیه و ابلاغ تقویم آموزشی دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

-  نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها ،بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و همچنین نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحد های تابعه.

-  رسیدگی به مشكلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

-   همكاری بامسئولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها و....

-   برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقالی و مهمانی دانشجویان.

-   استفاده از آمارو اطلاعات جهت نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.

-   نظر خواهی از دانشكده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.

-   انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در كلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاستهای متخذه.

-   دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور.

-   اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

-   همكاری با دانشكده ها در برنامه ریزی و تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كد دروس.

-   انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان.

-  پاسخگویی به دانشجوان در زمینه امور آموزشی.

-  انجام امور مربوط به صدور گواهی،معرفی نامه و سایر مكاتبات.

-  تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.

-  ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به موسسه بورس دهنده.

-  ابلاغ برنامه های امتخانی بر طبق تصمیمات متخده به گرو های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

-  دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كارنامه تحصیلی دانشجویان.

-  انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

-  انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تكمیلی با همكاری سازمان سنجش آموزش كشور.

-  كنترل وضعیت آموزشی كلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده،كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.

-  صدور گواهی موقت دانش آموختگان.

-  تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط.

-  ارسال تاییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراكز دولتی.

-  حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.

-  انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان.

-  تهیه برنامه كار،تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان.

-  ابلاغ مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری امور مربوط به آن.

-  برقراری سیستم نظارت و كنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارشهای مربوط.

-  بررسی و مطالعه درباره روشهای شناسایی استعدادهای درخشان.

-  بررسی و تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی برای شكوفا سازی استعدادهای. درخشان و هدایت استعدادهای درخشان به سوی اولویت های كشوردر حوزه علوم و فناوری.

-  بررسی و ارائه راهكارهای لازم برای اشتغال مناسب استعدادهای درخشان.

-  بررسی عوامل خروج استعدادهای درخشان از كشور و ارائه راهكارهای جذب استعدادهای ایرانی خارج از كشور.

-  ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به دانشجویان استعداهای درخشان.

-  انتشار آثار علمی در زمینه استعدادهای درخشان.

-  تهیه بانك های اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان.

-  حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان و دانشجویان ممتاز.

-  توزیع اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان به موسسات پژوهشی و انجمن های علمی مجری برنامه های شكوفا سازی استعدادهای درخشان.

-  ارائه گزارش عملكرد سالانه به شورای هدایت استعدادهای درخشان.

-  بررسی مشكلات دانشجویان استعدادهای درخشان و انجام اقدامات لازم در خصوص رفع مشكلات آنها باهماهنگی مسئولین ذیربط دستگاه.

-  برنامه ریزی در جهت شكوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه.

-  طراحی و تدوین دروس مجازی.

-  برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های دروس مجازی.

-  آشنا نمودن مسئولین و اعضای هیئت علمی با آموزش مجازی.

-  تامین نیازهای آموزشی مراكز صنعتی و بازرگانی.

-  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي