درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آشنايي با نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

اصل مشورت با آگاهان و استفاده از نظرات ایشان و همچنین حفظ كرامت و احترام به آنها و مشاركت در عقول دیگران از اصول اساسی مدیریت و مورد تاكید در اسلام است ، براین اساس در هر موسسه و سازمانی همواره می توان بر انجام امور به راه حلهایی بهتر و موثرتر ار آنچه در حال انجام است دست یافت. نظام پیشنهادها سیستم مدونی است كه برای جلب مشاركت كاركنان در تحقق اهداف سازمان ، پیشنهادهای آنان را دریافت و پس از بررسی اجراء نموده و جهت تشویق كاركنان و قدر دانی از پیشنهاد دهندگان پاداش پرداخت می نماید .
در دانشگاه حضرت معصومه(س)  نیز با آزاد نمودن نیروی تفكر انسانی از كارهای یكنواخت و روزمره و توجه به منابع انسانی و ارزش نهادن به استفاده از فكر ، این منبع عظیم خدادادی ، شرایط را برای استقرار یك نظام پویا و بهبود بخشیدن به روشها فراهم نمود با توجه به موارد فوق ضرورت تدوین آیین نامه نظام و دستورالعمل اجرایی ضروری می گردد.
 
لزوم استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

بر اساس ماده 2 آیین نامه مصوب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دانشگاه حضرت معصومه(س) ، آنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به عنوان فلسفه بكارگیری آن مطرح است ، افزایش توان سازمان در پاسخگوئی به خواستهای متغیر مصرف كنندگان خدمات یا محصولات آن سازمان از طریق ارج نهادن به فضایل و تواناییهای انسان و همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف سازمان و نهایتاً به كارگیری صحیح تجربه ، اندیشه ، آراء و عقاید آنها در هر رده شغلی و در هر بخش سازمانی است . لزوم استقرار نظام پیشنهادها در موارد ذیل قابل ذكر است .

ماموریت اصلی و هدف كلی از طراحی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

بر اساس ماده 3 آیین نامه مصوب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دانشگاه حضرت معصومه(س) ، ارتقاء سطح فرهنگی و معنوی و ایجاد فضایی مناسب برای مشاركت كلیه افراد با توجه به موارد ذیل ذكر نمود :
1.   عنایت به كرامت انسانی افراد و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه تفكر و تعقل آنان به منظور ایجاد بستر مناسب جهت مشاركت در حل مشكلات و ایجاد بهبود مستمر در استانداردهای كاری
2.   ارتقاء سطح كارآیی و بهره وری دانشگاه و همسو سازی اهداف فردی ،مدیریت و دانشگاه از طریق فراهم نمودن منافع مشترك مادی و معنوی
3.   تقویت سطح فرهنگی و معنوی ، حس مسئولیت ، اعتماد به نفس ، ایجاد انگیزه و بارور سازی نیروی ابداع و ابتكار
4.   ارتقاء كیفی زندگی مادی ، معنوی و سلامت و نشاط روحی در محیط كار
5.   بهبود مستمر امور از طریق بالا بردن كیفیت خدمات ، حذف اتلاف ها ، افزایش رضایت مراجعین ، كاهش هزینه ها و تقویت ارتباط بین كاركنان و مدیران


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آشنايي با نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها