درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی اسناد تسویه خزانه 1400

آیین نامه اجرایی بدهی سال 1400

ضوابط اجرایی بودجه 1400

قانون بودجه سال 1400 - اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای

قانون بودجه سال 1400- اعتبارات هزینه ای 1

قانون بودجه سال 1400- ماده واحده

قانون بودجه سال 1400-اعتبارات هزینه ای 2

نسخه سال1400نظام حسابداری بخش عمومی


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - قوانین و مقررات