English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
کتاب نوشته شده توسط دکتر رسول عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان اثر برگزیده جشنواره فارابی برگزیده شد.

کتاب الگوی  مدیریت اثر بخش مسجد، اثر دکتر رسول عباسی به عنوان کتاب برگزیده هشتمین جشنواره بین المللی فارابی انتخاب شد.

این کتاب که به همت دکتر رسول عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) و توسط انتشارات حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده است از میان بیش از 400 اثر ارسالی در گروه علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری برگزیده شد.
در جلسه اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی لوح تقدیری از سوی رئیس جمهور و همچنین نشان عضویت در بنیاد ملی نخبگان به دکتر عباسی اهدا شد.
لازم به ذکر است که دکتر رسول عباسی مسئولیت هایی همچون مدیر فرهنگی دانشگاه را در سوابق خود دارد.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - کتاب نوشته شده توسط دکتر رسول عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان اثر برگزیده جشنواره فارابی برگزیده شد.