English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
توصيه هاي حفاظتي و فرهنگي ويژه دانشجويان

دانشجوی گرامی
امام خمینی (رض) می فرماید: دانشگاه کارخانه آدم سازی است. در دانشـگاه بهترین های جامعه جوان كشور جمع می شوند و انتظار می رود بهترین آداب، رسوم و اخلاق در آن رایج گشته تا انسان هایی وارسته، مدیر و مدبر تربیت گردند. دانشگاه حضرت معصومه (س) جزء بهترین دانشگاه های کشـور از جهت دانشجویان، اساتید، کارمندان، محسوب می شود. این همه از لطف خداوند بزرگ و تلاش دست اندركاران دلسوز است و این بسی مباهات دارد که در این مکان مقدس زندگی می کنیم.
آرزوی ما این است که در دوران تحصیل در دانشگاه برای شما هیچ مشکلی رخ ندهد، اما همان طور که می دانید بسیاری از شکست ها و ناکامی ها به عدم رعایت نکته هایی کوچک برمی گردد. آنچه در ادامه پیش روی شماست بخش کوچکی از شناختی است که بایستی در راه کسب آن تلاش نمایید.
حراست دانشگاه به عنوان مشاور و حافظامنیت شمادر ابعاد مختلف، برای اینکه این  مسیر را با سلامت وموفقیت طی نمایید نکاتی را من باب تذکریادآوری می کند.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - توصيه هاي حفاظتي و فرهنگي ويژه دانشجويان