English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
با حکم رئیس دانشگاه صورت گرفت؛
انتصاب دکتر رضا کهن هوش نژاد به عنوان مشاور رییس دانشگاه در عملیاتی سازی دانشگاه ارزش آفرین

دکتر ابراهیم عبدی پور طی حکمی، دکتر رضا کهن هوش نژاد را به عنوان مشاور رییس دانشگاه در عملیاتی سازی دانشگاه ارزش آفرین منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، دکتر رضا کهن هوش نژاد به عنوان مشاور رییس دانشگاه در عملیاتی سازی دانشگاه ارزش آفرین منصوب شد. در حکم انصاب وی آمده است:
نظر به تعهد، دانش ، تخصص و مسئولیت پذیری شما ، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مشاور رییس دانشگاه در عملیاتی سازی دانشگاه ارزش آفرین منصوب می شوید. امید است با توجه به انگیزه والا و تفکر خلّاق حضرتعالی و همکاری مستمر با اعضای هیات علمی دانشگاه بویژه اعضای محترم هیات علمی گروه مدیریت و دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه، مدیریت دانشگاه را در تحقق برنامه ها و اهداف زیر یاری نمایید:

1. تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در جهت تحقق دانشگاه ارزش آفرین و فعال در حلّ مسائل و مشکلات جامعه و صنعت و تقویت نقش موثر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در ایجاد ارتباط اساتید با صنعت و جامعه
2. تغییر ذهنیت و نگرش اعضای هیات علمی در امر آموزش و پژوهش در این راستا
3. ایجاد مراکز مختلف تسهیل کننده فعالیت های کارآفرینانه از جمله مرکز کارآفرینی و نوآوری
4. افزایش توانایی های مهارتی و صلاحیت های کارآفرینی دانشجویان و توانمند سازی آن ها در ایفای نقش اجتماعی و افزایش توان اشتغال پذیری آنها، شناسایی استعداد های دانشجویان و پرورش رفتارهای کارآفرینانه آنان
5. اجرای آیین نامه مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان با عنایت ویژه به بعد مهارتی و افزایش جایگاه دروس عملی و کارگاهی در برنامه آموزشی رشته های تحصیلی و تعریف و اجرای کارگاههای جنبی به منظور یادگیری تکنیک ها و روش های اجرای آموخته ها با هدف تربیت فارغ التحصیلان متخصص در رشته های مربوطه و افزایش توان مهارتی آنان.
شایان ذکر است دکتر رضا کهن هوش نژاد دانش آموخته دکتری کارآفرینی از پردیس فارابی دانشگاه تهران بوده و فعالیت های پژوهشی مانند تالیف کتاب کارآفرینی سازمانی؛ ایجاد معماری سازمانی کارآفرینانه را در کارنامه پژوهشی خود دارد.
99/12/6


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - با حکم رئیس دانشگاه صورت گرفت؛ - انتصاب دکتر رضا کهن هوش نژاد به عنوان مشاور رییس دانشگاه در عملیاتی سازی دانشگاه ارزش آفرین