English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س):
امروز بیش از هر زمانی نیازمند دانشگاه های کارآفرین و جامعه محور هستیم

سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س) تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند دانشگاه های کارآفرین و جامعه محور در کشور هستیم که به نیازهای روز پاسخگو باشند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حضرت معصومه (س)، دکتر نسرین صادق زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با تأکید بر اهمیت و لزوم حرکت وزارت علوم در دوره جدید به سمت ارتقای کیفیت علمی دانشگاه ها اظهار داشت: گرچه هنوز از مواضع وزیر جدید علوم اطلاع چندانی نداریم اما بسیار امیدواریم که در سال های پیش رو، شاهد رشد کیفی علوم در دانشگاه ها با نگاه به نیازهای داخلی و ضرورت ها و همچنین مسایل بین الملل باشیم.
وی افزود: دست کم در دانشگاه هایی مثل دانشگاه حضرت معصومه(س) که نوپا و جوان و در حال رشد و توسعه هستند، این مسأله می تواند الگوی خوبی باشد که در این راستا حرکت قابل توجهی داشته باشیم، ضمن آن که با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، ما در سال های پیش رو می بایست به سمت دانشگاه های نسل سوم، کارآفرین و جامعه محور حرکت کنیم.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: بنده گرچه در این راستا شخصاً مطالعات و تحقیقاتی داشته ام تا بتوانیم طرح جامع و کاملی ارایه کنیم، اما باید بگویم که هنوز الگوی مشخصی برای این قبیل دانشگاه ها که نسل سومی به شمار می روند، ارایه نشده که امید است در دوره جدید، مسئولان وزارت علوم در این جهت گام های خوبی بردارند و البته از نگاه و دغدغه اندیشمندان و کارشناسان امر، بهره بجویند.
وی با اشاره به این که کارآفرینی برای دانشجویان و جلوگیری از خمودگی و انفعال آن ها در فضای دانشگاه از جمله مهم ترین بایسته ها به شمار می رود، افزود: یکی از مباحث بسیار مهم که در تجاری سازی علوم نیز مؤثر است، تحول در علوم انسانی با رویکرد بومی سازی و اسلامی سازی آن هاست که در این راستا ما کوشیده ایم که در دانشگاه حضرت معصومه(س) از کارشناسان و متخصصان علوم انسانی مشورت بگیریم و خوشبختانه در این باره سندهای مختلفی وجود دارد و با همفکری نخبگان حوزه و دانشگاه می توان گام های خوبی در راستای تحول در علوم انسانی برداشت.
صادق زاده در خاتمه یادآور شد: این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که هم علوم پایه و هم علوم انسانی در کشور ما جزو مواردی هستند که کارآفرینی در آن ها با عنایت به ضرورت ایجاد فضای بین رشته ای و تلفیق با علوم روز امکان پذیر است و البته در این میان باید مراقب بود که الگوهای اسلامی شدن علوم انسانی مورد غفلت و کم توجهی قرار نگیرد.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س): - امروز بیش از هر زمانی نیازمند دانشگاه های کارآفرین و جامعه محور هستیم