English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه؛
سرپرست گروه طرح و برنامه دانشگاه منصوب شد

دکتر نسرین صادق زاده، طی حکمی، سحر علی‌کرمی را به عنوان سرپرست گروه طرح و برنامه دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در بخشی از این حکم آمده است:
با عنایت به تخصص، تعهد و سوابق کاری سرکار عالی، بر اساس ماده 17 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست گروه طرح و برنامه دانشگاه منصوب می شوید.
انتظار می رود در طول دوران مسئولیت خود نسبت به حسن انجام وظایف مندرج در ساختار تشکیلاتی دانشگاه، خصوصاً امور مربوط به بودجه و اخذ اعتبارات، ارائه و نظارت بر طرح های تشکیلاتی و زیرساختی منطبق بر سند راهبردی و آموزش و ارتقاء دانش تخصصی کارمندان دانشگاه نهایت تلاش خود را به کار بندید.
امید است ذیل عنایت پروردگار، در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت های محوله موفق باشید.
شایان ذکر است، سحر علی کرمی مسئولیت طرح و برنامه مرکز آموزش عالی محلات به مدت دو سال را در سوابق کاری خود دارد.
همچنین سرپرست دانشگاه در نامه ای جداگانه از زحمات دکتر محمد طالاری، رئیس سابق گروه طرح و برنامه دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه؛ - سرپرست گروه طرح و برنامه دانشگاه منصوب شد