English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه؛
رئیس گروه طرح و برنامه دانشگاه منصوب شد

دکتر نسرین صادق زاده، طی حکمی، سحر علی‌کرمی را به عنوان رئیس گروه طرح و برنامه دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در بخشی از این حکم آمده است:
با عنایت به تخصص، تعهد و سوابق کاری سرکار عالی، بر اساس ماده 17 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس گروه طرح و برنامه دانشگاه منصوب می شوید.
انتظار می رود در طول دوران مسئولیت خود نسبت به حسن انجام وظایف مندرج در ساختار تشکیلاتی دانشگاه، خصوصاً امور مربوط به بودجه و اخذ اعتبارات، ارائه و نظارت بر طرح های تشکیلاتی و زیرساختی منطبق بر سند راهبردی و آموزش و ارتقاء دانش تخصصی کارمندان دانشگاه نهایت تلاش خود را به کار بندید.
امید است ذیل عنایت پروردگار، در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت های محوله موفق باشید.

1400/1/30


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه؛ - رئیس گروه طرح و برنامه دانشگاه منصوب شد