English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
در گردهمایی روسای مراکز بهداشت دانشگاه های کشور؛
کارشناس بهداشت دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان کارشناس فعال انتخاب شد

در دهمین گردهمایی روسای مراکز بهداشت دانشگاه های کشور  فاطمه پور کاظمی به عنوان کارشناس فعال در حوزه بهداشت و درمان مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه حضرت معصومه (س)، دکتر ید الله زرگر، رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه با اعلام این خبر افزود: کارشناس بهداشت و درمان این دانشگاه به عنوان تنها کارشناس انتخاب شده از بین دانشگاه های منطقه 4 انتخاب شد.
رئیس مرکز مشاوره ، بهداشت و درمان دانشگاه با اشاره به برگزاری این نشست به صورت سالانه و بررسی وضعیت دانشگاه ها در آن گفت: تایید فعال بودن کارشناس بهداشت این دانشگاه نشان دهنده ارزیابی های مستمر و اهمیت بهداشت در رویکرد مدیریتی دانشگاه و همچنین نویددهنده تداوم شرایط بهداشتی مطلوب در دانشگاه است.
دکتر زرگر با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت در ارائه خدمات دانشجویی مانند تغذیه و اسکان خوابگاه اظهار داشت: خانم پور کاظمی با نظارت های دقیق و پیگیری های مجدانه، همکاری بسیار خوبی با دانشگاه به منظور رعایت استانداردهای بهداشتی دارند.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - در گردهمایی روسای مراکز بهداشت دانشگاه های کشور؛ - کارشناس بهداشت دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان کارشناس فعال انتخاب شد