درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دفتر رياست،روابط عمومي و امور بين الملل

وظایف دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

-  ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و كتبی و پیگیری آنها.

- دریافت و ثصبت نامه هایی كه از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رؤیت رییس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مكاتبات حوزه ریاست.

-  تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی كه متضمن نظرات و دستورات رییس دانشگاه به واحدهای مختلف می باشد.

-  تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه ها، بخشنامه ها، و دعوتنامه های صادره.

-  پیگیری و اجرای دستورات رییس دانشگاه.

-  جوابگویی و رسیدگی به مشكلاتی كه ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می كند.

-  تنظیم برنامه های كاری و ملاقات رییس.

-  دعوت افراد جهت تشكیل جلسات و كمیسیون ها .

-  تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذكور.

-  انجام امور اداری هیأت امناء و شوراهای دانشگاه و كمیسیون های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذیربط.

-  انجام مكاتبات، دستور كار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امناء دانشگاه.

-  تشكیل جلسات، تنظیم برنامه های نشست ها، مراسم و فعالیت های عمومی دانشگاه و انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت ها.

-  ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد، مؤسساتو واحدهای تابعه.

-  انجام اقدامات لازم جهت شركت اعضای هیأت علمی در كنگره ها، كنفرانس ها، و سمسنارهای داخلی و خارجی با همكاری واحدهای ذیربط.

-  تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی.

-  مطالعه كلیه جراید و روزنامه ها و استخراج مطالب دانشگاهی برای ارسال به واحدهای مربوطه.

-  برنامه ریزی و اداره كنفرانس ها و سیمنارها.

-  انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع كاركنان.

-  اجرای كلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه.

-  تهیه برنامه های لازم جهت مراسم اعیاد و جشن ها و امور تشریفاتی كه از طریق دانشگاه برگزار می شود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسؤولین ذیربط.

-  همكاری در به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه.

- جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی، ورزشی و رفاهی دانشگاه به مردم نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملكرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیك دانشگاهی و خبرنامه های دوره ای و رسانه های گروهی.

-  عكسبرداری و تهیه فیم از مراسم تشریفاتی سمینارها، مصاحبه ها، و... و نگهداری سوابق آنها.

-  انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت های علمی و سیاسی و.. داخل و خارج كشور با همكاری واحدهای ذیربط.

-  انجام فعالیت در خصوص جذب كمك های مالی و قطب های مختلف اقتصادی كشور.

-  بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیت دانشگاه و تهیه پاسخ های لازم.

-  برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همكاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی.

-  ترجمه نامه ها، نشریالت و مدارك ارجاعی مختلف به زبان های فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی تابعه.

-  تنظیم برنامه های سمینارها، كمگره ها، سمپوزیوم ها و كنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همكاری سایر واحدها و دانشكده ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسؤولین ذیربط.

-  انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همكاری معاونت آموزشی پژوهشی.

-  توزیع و تخصیص بورس هایی كه به اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان ممتاز تعلق می گیرد.

-  انجام بررسی های لازم به منظور جلب همكاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.

-  فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همكاری گروه های آموزشی.

-  تشریك مساعی در برقراری ارتباط انجمن ها و هیأت های علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با همكاری سایر واحدهای ذیربط دانشگاه و واحد همكاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

-  تهیه تفاهم نامه های همكاری علمی با دانشگاه های خارج از كشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.

-  رسیدگی به امور اساتید و محققان خارجی در دانشگاه.

-  نظارت بر نحوه قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده با واحدهای مختلف.

-  نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها.

-  حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی.

-  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.

-  پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاه ها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه.

-  انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی كه منجر به اختلافات حقوقی خواهندشد.

-  تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز.

-  همكاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی مصوبات.

-  تفكیك عرایض و شكایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع آن به واحدها و یا كمیته های تخصصی.

-  تنظیم شكوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض حقوق دانشگاه در زمینه های مختلف.

-  انجام مكاتبات لازم با مراجع قضایی(اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و...).

-  انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - دفتر رياست،روابط عمومي و امور بين الملل