درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
خدمات رفاهي

شرایط پرداخت وام‌ تحصیلی

به دانشجویان نیمسال اول و دوم تحصیل بدون در نظر گرفتن معدل­، وام پرداخت می‌گردد.

برای‌ دانشجویان‌‌ نیمسال‌ آخر تحصیل اخذ حداقل ، نصف واحدهای لازم ( طبق مقررات آموزشی ) مورد نیاز است .

در موارد استثناء باتایید معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یك نیمسال به سنوات مجاز بهره­مندی از وام اضافه می‌شود.

در صورت عدم استفاده از وام در هر نیمسال در طی سنوات مجاز تحصیل ، دانشجو می‌تواند از باقیمانده این مدت برای دریافت وام استفاده نماید .

به دانشجویان‌ مشروطی‌ در یك نیمسال 50% وام تحصیلی پرداخت می‌شود.

به دانشجویان مشروطی در دو نیمسال متوالی هیچگونه وام تعلق نمی‌گیرد .

زمان درخواست وام تحصیلی در ابتدای هر ترم می‌باشد.

شرایط پرداخت وام‌ مسكن

* به دانشجویان نیمسال اول و دوم تحصیل بدون در نظر گرفتن معدل ، وام پرداخت می‌گردد.

* برای‌ دانشجویان‌‌ نیمسال‌ آخر تحصیل اخذ حداقل ، نصف واحدهای لازم ( طبق مقررات آموزشی ) مورد نیاز است .

* در موارد استثنا با تایید معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یك نیمسال به سنوات مجاز بهره­مندی از وام اضافه می‌شود.

* در صورت عدم استفاده از وام در هر نیمسال در طی سنوات مجاز تحصیل ، دانشجو می‌تواند از باقیمانده این مدت برای دریافت وام استفاده نماید .

* وام مسكن و حق اولاد دانشجویان‌ مشروطی بطوركامل پرداخت می‌شود.

* در صورت تصویب كمیسیون موارد خاص مبنی بر ادامه تحصیل دانشجویان مشروطی در دو نیمسال متوالی ، به این دانشجویان وام  مسكن پرداخت ‌خواهد شد.

* مدت پرداخت وام در هر سال 12 ماه می‌باشد

تسهیلات رفاهی دانشجویان ممتاز و نمونه:

دانشجویان ممتاز از ترم سوم تحصیل می‌توانند درخواست وام نمایند.

حداقل معدل دانشجویان ممتاز در زمان درخواست وام می‌بایست 17 باشد

وام به دانشجویان ممتاز و  نمونه با تأیید دفتر هدایت استعدادهای درخشان و موافقت معاونت محترم دانشجویی و  فرهنگی  دانشگاه پرداخت می‌شود .

شرایط دریافت وام ودیعه مسکن:

*     متأهل بودن

*     ارائه اجاره نامه رسمی

*     عدم سكونت در خوابگاه

*    ودیعه مسکن فقط به یکی از زوجین دانشجو تعلق می‌گیرد

*    حداكثر مبلغ ودیعه مسکن مطابق با مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره‌نامه می‌باشد

*    در هر مقطع تحصیل فقط یك بار به دانشجویان دوره روزانه پرداخت می شود

*    دانشجویان ممتاز از حداكثر ودیعه مسکن بهره‌مند می‌گردند

توجه:

ودیعه مسکن حداکثر 3 ماه پس از پایان تحصیل در همان مقطع و به صورت یکجا می بایست توسط دانشجو بازپرداخت شود .این شرایط  شامل شهدا ، جانبازان ، فوت شدگان و ازکارافتادگان نیز می شود.

 وام دانشجویان قهرمان رشته های ورزشی(دوره روزانه)

تعریف دانشجویان قهرمان رشته‌های ورزشی

الف ـ رتبه‌های اول، دوم و سوم تیمی و انفرادی المپیادهای ورزشی دانشگاههای كشور با تایید اداره تربیت بدنی دانشگاه

ب ـ رتبه‌های اول، دوم و سوم تیمی و انفرادی مسابقات قهرمانی دانشگاههای كشور ( در صورت كسب 2 بار مقام قهرمانی‌) با تایید اداره تربیت بدنی دانشگاه

ج ـ رتبه‌های اول، دوم و سوم تیمی و انفرادی مسابقات بین المللی و جهانی دانشجویی با تایید اداره كل تربیت بدنی وزارت علوم ،  تحقیقات و فناوری

د ـ دانشجویان عضو تیم های ملی كشور با تایید اداره كل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

شرایط آموزشی

1 ـ وام‌ از‌ نیمسال‌ دوم ‌تحصیل‌ پرداخت خواهد شد .

2ـ دارا بودن‌ معدل‌ كل‌ حداقل‌ 14 در نیمسال قبل از زمان‌ درخواست‌ وام‌.

3ـ  شرط معدل برای دورة دكترای تخصصی 15 می‌باشد.

وام ضروری دانشجویان مبتکر ( دوره روزانه )

تعریف دانشجوی مبتکر

دانشجویانی كه در طول تحصیل، اختراعات و ابتكاراتی انجام دهند با تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا دبیرخانه جشنواره خوارزمی یا جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه دانشجوی مبتكر محسوب می‌شوند.

* 60 درصد وام قبل از شروع طرح و 40 درصد آن پس از انجام 70 درصد از طرح پرداخت می‌گردد.

و ...جهت اطلاع بیشتر می‌توانید به سایتwww.swf.ir صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نمایید.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - خدمات رفاهي