English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
.قابل توجه دانشجویان گرامی (تمامی ورودی ها )

 واحد آموزش اعلام می دارد دانشجویانی كه به هر دلیلی موفق به ارزشیابی اساتید نشده اند فرصت دارند از روز شنبه 11/3/92  لغایت دوشنبه 13/3/92 نسبت به این امر اقدام نمایند


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - .قابل توجه دانشجویان گرامی (تمامی ورودی ها )