درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
اطلاعیه جدید مدیریت امور دانشجویی در خصوص تسویه حساب وام دانشجویی دانش آموختگان

پیرو درخواست مکرر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نسبت به تمدید زمان بخش نامه ی فوق و موافقت ریاست صندوق رفاه دانشجویان مدت زمان صدور دفترچه ی 24 برگی تا پایان آبان ماه تمدید گردید.

پیرو بخش نامه ی شماره 130/1/9808 صندوق رفاه دانشجویان در راستای مساعدت با دانش آموختگانی که بیش از مدت 9 ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنها گذشته است و تاکنون نسبت به تعیین تکلیف بدهی اقدامی ننموده اند و براساس قوانین مربوطه ملزم به پرداخت یکجای بدهی می باشند،بدین وسیله اعلام میگردد در صورتی که تا تاریخ 92/7/20 نسبت به تکمیل پرونده ی فارغ التحصیلی و مشخص نمودن بدهی خود اقدام نمایید ، کلیه ی بدهی در اقساط 24 ماهه تقسیط می گردد.

بدهی است پس از پایان مدت مذکور آن دسته از دانش آموختگان که اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود ننموده اند شامل پیگیری حقوقی و اخذ کل دیون بصورت یکجا به همراه جریمه ی دیرکرد و هزینه های صدور اجراییه می باشند.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - اطلاعیه جدید مدیریت امور دانشجویی در خصوص تسویه حساب وام دانشجویی دانش آموختگان