English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
وظایف و اختیارات مدیریت امور دانشجویی

-تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی.

-اجرای سیاستها و خط مشی‌های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.

-تنظیم برنامه‌های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.

-برنامه‌ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.

-انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.

-انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.

-نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی.

-نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط.

-برنامه‌ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف.

-برنامه ریزی در استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.

-نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمایی‌های لازم در زمینه تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.

-انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.

-بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع.

-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - وظایف و اختیارات مدیریت امور دانشجویی