English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
نشست علمي بررسي نقش حقوق دانان در صنعت نفت و گاز برگزار شد.

صبح امروز نشست علمی با موضوع نقش حقوق دانان در صنعت نفت و گاز در سالن همایش های امام علی (ع) دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد.

این همایش که با توجه به سند چشم انداز بیست ساله کشور، توسط انجمن حقوق این دانشگاه برگزار شده بود با استقبال دانشجویان مواجه شد.
در این همایش دکتر فریبرز صفوی،تعریف انرژی و اهمیت آن در حقوق بین الملل و روابط سیاسی دولت ها را بیان نموده وبه روزترین مطلب در این زمینه را نوآوری در حوزه انرژی دانست.
این استاد دانشگاه با انتقاد از عدم توجه کافی به این موضوع توسط حقوقدانان کشور ابراز امید واری کرد: با توجه به منابع غنی انرژی در این مرز و بوم تحقیق و پژوهش در مورد همبستگی سیاست و انرژی با جدیت بیشتری پیگیری گردد.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - نشست علمي بررسي نقش حقوق دانان در صنعت نفت و گاز برگزار شد.