English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مدیر مالی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بازدید از دانشگاه حضرت معصومه(س):
صندوق رفاه دانشجویان، این دانشگاه را در رفع مشکلات و حل مسائل یاری می کند

مدیر مالی صندوق رفاه دانشجویان بهمراه معاون و مدیر دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه(س) از سالن غذا‌خوری، خوابگاه حضرت نرجس(س) و تجهیزات رفاهی مخصوص دانشجویان این دانشگاه بازدید کردند.

در این بازدید، داود رحیمی با اشاره به تأثیر‌ ورزش بر روحیه و نشاط دانشجویان بویژه دانشجویان غیر بومی و ساکن در خوابگاه‌ها، ساخت جاده تندرستی را مهم قلمداد کرد و گفت: به زودی برای این طرح منابع مالی مناسبی تخصیص و در اختیار دانشگاه قرار داده خواهد شد.
وی پس از بازدید از پروژه ساخت سالن غذا‌خوری دانشگاه، ضمن تقدیر از تلاش مدیران مربوطه در جهت بهبود امور تغذیه دانشجویی، حمایت و مساعدت صندوق رفاه دانشجویان را در سرعت بخشی به تکمیل این پروژه اعلام کرد.
همچنین مقرر شد تا زمینه‌های همکاری بیشتر میان رئیس صندوق رفاه دانشجویان و رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) برای رفع نواقص و کمبودهای موجود در خدمات رفاهی دانشگاه، طی جلسات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - مدیر مالی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بازدید از دانشگاه حضرت معصومه(س): - صندوق رفاه دانشجویان، این دانشگاه را در رفع مشکلات و حل مسائل یاری می کند