English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
سمينار تخصصي مديريت آموزش عالي با محوريت تعالي سازمان برگزار شد

صبح امروز سمینار تخصصی مدیریت آموزش عالی با محوریت تعالی سازمان با سخنرانی دكتر مهرنوش پازارگادی در دانشگاه برگزار شد.

در این سمینار كه توسط انجمن علمی مدیریت برگزار شد، ابتدا دكتر باقری ثالث رییس دانشگاه حضرت معصومه(س) در سخنانی ضمن بیان سوابقی از دكتر مهرنوش پازارگادی به نقش بانوان در جامعه و لزوم پرداختن آنها به تحصیلات عالیه پرداخت.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود استقلال علمی زنان را امری حیاتی و غیرقابل انكار دانست.
در ادامه دكتر مهنوش پازارگادی در سخنان خود با اشاره به دنیای متغیر امروزین اظهار داشت: در این شرایط دانشگاه ها باید قادر باشند به طور روشن و شفاف به بیان این مسأله بپردازند كه دانشگاه چیست؟ و چه عواملی باعث می گردد كه دانشگاه از دیگر مؤسسات آموزشی متفاوت باشد؟
وی در ادامه سخنان خود تولید و انتقال دانش را از مهم ترین كاركردهای دانشگاه برشمرد و افزود: بایستی امور اساسی جامعه مانند اقتصاد باید مبتنی بر دانش باشد.
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی(ره) در ادامه به اهمیت مشاركت دانشگاه در امور جامعه پرداخت و بر لزوم استقلال دانشگاه ها تأكید كرد.
دكتر  پازارگادی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه الگوی مناسب جهت تضمین پیشرفت دانشگاه پرداخت و الگوی بالدریج را برای این تضمین تبیین نمود.
وی در پایان سخنان خود برنامه ریزی استراتژیك در دانشگاه را امری ضروری دانست و به بیان نقش و اهمیت آن پرداخت.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - سمينار تخصصي مديريت آموزش عالي با محوريت تعالي سازمان برگزار شد