English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه منصوب شد.

دکتر علی رضا باقری ثالث، رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) طی حکمی، دکتر محمد رضا فلاح را به مدت دو سال به عنوان معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه حضرت معصومه (س) منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: تسهیل اجرایی دقیق و بدون تنازل مقررات و آین نامه های مربوطه، تسهیل و روان سازی نحوه ارائه خدمات، دقت بر حفظ بیت المال و پرهیز از هزینه های غیر ضروری، تلاش در جهت تدوین و اجرای سیاست های دانشگاه در حوزه دانشجویی و فرهنگی، تقویت روحیه نشاط و شادابی دانشجویان، تاکید بر بسط و توسعه فعالیت های فرهنگی، رویکرد دینی و نیز مسئولیت ارتباط با مسوولان ستادی و نیز دست اندرکاران سایر دانشگا ها از اهم ماموریت های شما در این حوزه به شمار می رود.
دکتر محمد رضا فلاح استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) در گروه مدیریت، سوابقی همچون رئیس گروه طرح و برنامه را در کارنامه خود دارد.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه منصوب شد.