English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
از سوی آیت الله علوی گرگانی عنوان شد:
تأسیس و توسعه دانشگاه های تک جنسیتی گامی در جهت تحقق آزادیست

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه حضرت معصومه (س) آیت الله علوی گرگانی، در دیدار رئیس و مسئولین دانشگاه حضرت معصومه (س) با ایشان، ضمن اشاره به اهمیت صیانت و حصانت از دختران و کم رنگ شدن این ارزش در حال حاضر گفت: کسی نمی تواند بگوید زنان و دختران نباید در عرصه اجتماعی حضور داشته باشند لیکن امثال ما مسئول ایجاد فضایی امن برای این حضور هستیم.

این مرجع تقلید کسانی که به ایجاد محیط های مختلط و آسیب رسان به نسل جوان اصرار می ورزند را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: وارد نمودن دختر و پسر به محیط های این چنینی آن ها را در تنگنا قرار داده و باعث تشویش ذهنی آن ها می شود.
ایشان تأسیس دانشگاه های تک جنسیتی را راهکار مناسبی برای رفع دغدغه جوان و خانواده ایشان به خصوص قشر مذهبی دانست و ادامه داد: هم آمار های بسیار مثبت دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان اولین دانشگاه تک جنسیتی پس از انقلاب و هم ایجاد این چنین دانشگاه هایی در کشور های غربی شاهد این مطلب است که مزایای این کار بسیار چشمگیر است.
وی با اشاره به حق آزادی و دغدغه سلامت روانی دانشجویان از سوی خانواده های آنان گفت: اگر فقط دانشگاه های مختلط مورد توجه قرار گیرند و توسعه یابند در حقیقت آزادی انتخاب برای این خانواده ها محدود شده است حال آنکه با تاسیس و توسعه دانشگاه های تک جنسیتی این حق انتخاب آزادانه برای آنان بوجود آمده و در جهت تحقق آزادی گام برداشته شده است.
دکتر علیرضا باقری ثالث، رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) نیز آثار تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه تک جنسیتی را بسیار مثبت ارزیابی نمود و افزود: در این ده سالی که از تاسیس این دانشگاه می گذرد به صورت عملی شاهد رشد کیفیت تحصیل و کاهش ویژگی های منفی روحی و روانی دانشجویان بوده ایم.
وی ادامه داد: آمار های زیادی برای ارائه وجود دارد اما یکی از جالب توجه ترین آمار های اخیر بالا بودن سرانه ی ازدواج دانشجویی در دانشگاه حضرت معصومه (س) نسبت به دیگر دانشگاه های استان است.
رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) به ویژگی ها و ظرفیت های خاص محیط های آموزشی دخترانه اشاره نمود و گفت: در طول ده سال مدیریت بنده هیچ حرکتی نبوده است که بگویم اگر این دانشگاه مختلط بود بهتر انجام می شد و بالعکس بسیاری از فعالیت های آموزشی و فرهنگی در این محیط تسهیل می شود.
دکتر باقری ثالث در پایان سخنانش اظهار داشت: در راستای خدمت به خیل عظیم دختران این مرز و بوم در ابتدای راه قرار داریم و ادامه مسیر به صورت صحیح بدون توصیه ها و حمایت های مراجع عظام تقلید و بزرگان دینی میسر نخواهد بود.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - از سوی آیت الله علوی گرگانی عنوان شد: - تأسیس و توسعه دانشگاه های تک جنسیتی گامی در جهت تحقق آزادیست