English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س):
تأکید بر اجرای قانون و تحقق عدالت از عوامل مهم تقویت اُمید در جامعه است

دکتر سیده فاطمه فقیهی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه حضرت معصومه(س) تصریح کرد: یکی از عوامل بسیار مهم در راستای تقویت اُمید در جامعه، تأکید بر اجرای قانون و تحقق عدالت است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه حضرت معصومه (س)، دکتر سیده فاطمه فقیهی در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری حوزه، با اشاره به اهمیت فوق العاده بازخوانی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: نخستین توصیه و رهنمود مقام معظم رهبری در این بیانیه خطاب به جوانان، ناظر به ایجاد و تقویت اُمید در بین آن هاست؛ آن هم امید صادق که متکی بر واقعیت های عینی است.

وی افزود: ایشان به طور خاص از جوانان می خواهند که تحت تأثیر جوسازی های رسانه ای دشمن مبنی بر ایجاد یأس و نااُمیدی در جامعه قرار نگرفته و برعکس نهال امید به آینده را در وجود خودشان و دیگران پرورش دهند.

اُمیدآفرینی در جامعه؛ ریشه ای ترین جهاد

وی گفت: رهبر معظم انقلاب همچنین در بیانیه به طور مشخص تأکید می فرمایند که امید آفرینی، نخستین و ریشه ای ترین جهاد شماست و این که ایشان از ایجاد امید به عنوان یک جهاد نام می برند، نشان دهنده اهمیت و ضرورت مساله است، به خصوص در جنگ رسانه ای و روانی امروز که اهتمام به این مهم بسیار لازم و بایسته است.

این محقق و پژوهشگر علوم انسانی همچنین افزود: دشمن با انتشار خبرهای دروغ و تحلیل های ناصحیح و باطل به دنبال یأس پراکنی در جامعه و نااُمید کردن مردم و نسل جدید است و مشخصاً با ترویج ناامیدی می خواهد سرمایه اجتماعی که همان امید است را تضعیف کند.

تقویت ایمان؛ عامل افزایش اُمید

وی در ادامه با بیان این که امید در انسان، ریشه در باورهای او دارد و از یک اعتقاد راسخ سرچشمه می گیرد، گفت: در قرآن کریم خدای متعال به کرات، وعده نصرت و پیروزی به مسلمانان داده و از عوامل ایجاد و تقویت امید در بین افراد، تقویت ایمان و اتکای به خدای متعال است، چنان چه خداوند در آیات متعدد خطاب به مسلمین و مؤمنین می فرماید که اگر ایمان داشته و در راه خدا صبر و استقامت داشته باشید، نصرت الهی نصیب شما می شود که البته این توفیق مشروط به صبر و تقواست و این که انسان در این مسیر، دچار یأس از رحمت الهی نشود.

فقیهی همچنین با بیان این که یأس از رحمت الهی زمینه ساز کفر است، خاطرنشان کرد: یأس از رحمت الهی در واقع مهم ترین عامل ناامیدی در وجود انسان است، کما این که حقیقتاً امید به نصرت الهی و ایمان و ثبات قدم تاکنون رمز پیروزی انقلاب اسلامی و عامل مهم توفیق رزمندگان ما در سال های دفاع مقدس و دیگر عرصه ها بوده است.

وی گفت: در بیانات مقام معظم رهبری همواره بر این مساله تأکید شده که هر کس خدا را یاری کند و در راه او استقامت ورزد، پروردگار عالم بر اساس وعده قطعی، او را یاری می کند.

خوشبینی به آینده بر اساس ایمان به وعده الهی

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) بیان داشت: در وجود و روحیه مقام معظم رهبری، همواره ایمان و اتکای به خدای متعال وجود دارد و لذا ایشان نسبت به حرکت انقلاب و نظام، بسیار خوشبین و امیدوار هستند؛ آن هم اُمیدی که مبتنی بر واقعیت ها و مهم تر از آن ایمان به وعده الهی است، کما این که از نگاه ایشان، تضعیف روحیه ایمانی باعث تضعیف امید در انسان و کمرنگ شدن خوشبینی نسبت به آینده می شود.

وی افزود: معمولاً انسان هایی که در ظلمت بسر بُرده و به وعده های الهی ایمان ندارند، همه چیز را تاریک و منفی و در معرض شکست می بینند، چرا که همه چیز را با محاسبات مادی، تحلیل و ارزیابی می کنند و حال آن که، انسان موحد و مؤمن با محاسبات معنوی و الهی، نصرت خدا را می بیند و ایمان به حمایت های پروردگار عالم دارد و با خوشبینی تلاش خود را انجام می دهد و در عین حال منفعل هم نیست

ظرفیت ها و توانمندی های خودمان را تبیین کنیم

این مدرس دانشگاه همچنین با بیان این که تبیین صحیح ظرفیت ها و امکانات و منابع کشور یکی از ضرورت ها در راستای امیدآفرینی در جامعه است، گفت: متأسفانه ما گاهی نسبت به نعمت هایی که خدا به ما عنایت فرموده، غافل هستیم و دچار ناشکری و یا خودکم بینی می شویم که این ها از جمله آفات است.

وی افزود: عده ای فقط نیمه خالی لیوان را می بینند، در حالی که انقلاب اسلامی ایران در طول این چهل و دو سال، دستاوردهای بسیار عظیمی داشته که قابل قیاس با وضعیت قبل از انقلاب نیست. به لطف الهی ما در عرصه های مختلف علمی، نظامی، فناوری، فرهنگی و بهداشت و درمان و . به دستاوردهای خیره کننده ای در سطح جهانی دست یافته ایم که این ها باید برای مردم و نسل جوان گفته شود.

تحریف خطرناک تر از تحریم

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) همچنین ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب در یکی از فرمایشات خویش تأکید فرمودند که بیش از تحریم، تحریف می تواند به کشور و انقلاب ضربه بزند که این تحریف در واقع تحریف از واقعیت و از جمله تحریف نسبت به دستاوردها و پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: آن چه مهم است این که باید دستاوردهای و برکات نظام و انقلاب از سوی متولیان فرهنگی، رسانه ای، آموزشی و . با استفاده به جا و مناسب ابزار هنر و رسانه تبیین گردد، چرا که بیان این ها از جمله عوامل مهم خوشبینی و ایجاد انگیزه برای حرکت بیشتر در جامعه است.

ضرورت تقویت روح همبستگی و افزایش مشارکت اجتماعی

وی با بیان این که تقویت روحیه همبستگی در بین مردم و افزایش مشارکت اجتماعی باعث تقویت امید می شود، اظهار داشت: هر چقدر که مردم نسبت به انقلاب و کشور احساس تعلق کنند، بیشتر در ابعاد و عرصه های مختلف مشارکت خواهند کرد و قطعاً این مشارکت و احساس همبستگی، اُمیدزاست، ضمن آن که وقتی امید به تلاش و کوشش و جهاد در ساختن آینده در بین توده های مردم شکل بگیرد، این ها تحول آفرین است.

فقیهی افزود: متاسفانه برخی نزاع ها و تنش های سیاسی، قومی، فرهنگی و اجتماعی باعث چنددستگی و جدایی در کشور شده، به طوری که گاهی احساس می شود به خاطر این مسایل، برخی اقشار و گروه ها خود را خارج از دایره انقلاب تصور می کنند و همین مسایل باعث می شود که تا حدودی نسبت به مسایل اصلی کشور بی تفاوت یا کم تفاوت باشند.

وی گفت: این کشور متعلق به همه است و باید همه در آن سهم داشته و مشارکت اجتماعی تقویت شود، چرا که در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ما برای ساختن کشور و حل مشکلات نیاز به همین مشارکت داریم.

تجربه موفق کرونا در بسیج توده های مردمی

این محقق و پژوهشگر علوم انسانی یادآور شد: امسال در بحث مقابله با کرونا و اجرای طرح مواسات و همدلی مؤمنانه، گروه های خودجوش مردمی و بسیج میلیونی در مساجد و محلات بسیار مؤثر و مفید واقع شد و توزیع موفق بسته های معیشتی نشان داد که اگر از ظرفیت آحاد مردم در این قضایا استفاده شود، توأم با برکات فراوانی خواهد بود.

وی گفت: واقعیت آن است که حرکت های خودجوش مردمی و بسیج عمومی از جمله رموز توفیق انقلاب اسلامی در ابعاد گوناگون بوده و از این به بعد نیز باید به این مساله توجه ویژه ای داشت. از سویی این که از مردم بخواهیم پیشنهادها و راهکارهای خود برای حل مشکلات را ارایه دهند، این مسأله در ایجاد و تقویت فضای امیدوارانه نسبت به آینده بسیار حائز اهمیت است.

ضرورت افزایش کیفیت حکمرانی مطلوب

وی بیان داشت: با توجه به رشته بنده در زمینه حقوق عمومی، معتقدم یکی از مهم ترین عوامل افزایش امید در سطح جامعه، افزایش کیفیت حکمرانی مطلوب است، چه آن که عملکرد دولت و مقامات و مسئولان در اداره کشور، نقش بسیار مهمی در ایجاد امید و روحیه امید و خوش بینی و مثبت اندیشی مردم دارد، کما این که عملکرد ضعیف مسئولان در ایجاد نااُمیدی نیز تأثیرگذار است.

فقیهی خاطرنشان کرد: در روش ها و شیوه های امر حکمرانی، گاهی با شعارزدگی ها و عدم پاسخگویی مطلوب از سوی مسئولان روبرو هستیم و باید بدانیم که عدم پیگیری مطالبات مردم از سوی مدیران و کارگزاران نظام می تواند امید را به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی تضعیف کند

وی گفت: امروز جامعه ما نیاز به مسئولان عملگرا دارد که به جای شعارزدگی و دادن وعده های بی پایه و اساس، به درستی و بر اساس کارهای کارشناسی عمل کنند و بر این اساس، ریشه مشکلات را پیدا کرده و برپایه آن برنامه ریزی مناسبی برای کاستن از حجم مشکلات داشته باشند.

تریبون های رسمی جایی برای تسویه حساب سیاسی نیست!

این مدرس دانشگاه همچنین ابراز داشت: بسیاری از مسئولان وقتی پشت تریبون های رسمی قرار می گیرند، برای تسویه حساب سیاسی و تخریب جناح مقابل، سنگ تمام میگذارند اما در عرصه عمل بسیار ضعیف هستند، در حالی که تریبون ها باید محلی برای تبیین صحیح مسایل و ارایه برنامه عملیاتی جهت حل مشکلات مردم باشد.

وی گفت: نباید از یاد ببریم که دعواهای سیاسی و جناحی باعث ناامیدی مردم شده چرا که آن ها می بینند در این وضعیت مشکلات آن ها رفع نشده و بلکه بر آن افزوده می شود.

وی افزود: اصل پاسخگویی در کشور ما متأسفانه دارای ضمانت اجرای مؤثری نیست و حال آن که یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب توجه به همین مساله است و لذا ما باید با راهکارهای قانونی و سیاسی در راستای تقویت بحث پاسخگویی مسئولان گام برداریم.

ضرورت نظارت دقیق و عادلانه بر اجرای قانون

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) همچنین بیان داشت: در حکمرانی مطلوب یکی از مؤلفه ها نظارت نسبت به اجرای صحیح و دقیق قانون است و نباید فضا طوری شود که مردم فکر کنند نظارت بر اجرای قانون به یک امر صوری تبدیل شده است.

وی افزود: از سویی این طور نباشد که اجرای قانون برای مردم عادی باشد اما برای مسئولان و وابستگان آن ها این مساله به شکل صوری و توأم با مماشات صورت بگیرد چرا که این مساله نیز از عوامل اصلی نااُمید کردن مردم است.

فقیهی گفت: در این راستا دستگاه قضایی نقش مهمی دارد و در سال های اخیر برخورد قاطعی با دانه درشت ها و مفسدان داشته و همین عملکرد تا حدودی باعث افزایش امیدواری مردم به آینده شده است.

وی در خاتمه افزود: تأکید بر تحقق عدالت و قانون محوری، ریشه حل بسیاری از مشکلات و زمینه ساز ایجاد امید در بین مردم است که اتفاقاً همین مساله یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نیز به شمار می رود.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س): - تأکید بر اجرای قانون و تحقق عدالت از عوامل مهم تقویت اُمید در جامعه است