English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
طی احکامی از سوی سرپرست دانشگاه؛
مدیر امور مالی و رئیس اداره خدمات آموزشی ابقاء شدند

دکتر نسرین صادق زاده در احکامی محمد مهدی بختیاری را به عنوان مدیر امور مالی و نیره موسوی هاشمی را به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و امور دانش آموختگان ابقاء کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در حکم ابقاء محمد مهدی بختیاری به عنوان  مدیر امور مالی آمده است:

نظر به تعهد، دغدغه مندی، تجارب ارزشمند و حسن انجام وظایف، بر اساس ماده17 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان مدیر امور مالی دانشگاه ابقاء می شوید.

انتظار می رود در کنار انجام وظایف مندرج در چارت تشکیلاتی، نسبت به انضباط مالی با رعایت صلاح و صرفه‌ی دانشگاه و همچنین فراهم سازی بستر مناسب برای گردش برخط اطلاعات مالی اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد منان و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، هماهنگی و تعامل سازنده با سایر حوزه‌های مدیریتی در جهت ارتقای اهداف دانشگاه موفق باشید.

همچنین در حکم ابقای نیره موسوی هاشمی به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و امور دانش آموختگان آمده است:

با عنایت به تعهد، تجارب ارزشمند و حسن انجام وظایف، بر اساس ماده 17 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به پیشنهاد معاون آموزشی و پژوهشی، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و امور دانش آموختگان دانشگاه ابقاء می شوید.

اجرای دقیق قوانین آموزشی، برنامه ریزی بهینه در برگزاری کلاس ها، امتحانات و سایر امور آموزشی و دانش آموختگی با هماهنگی گروه های آموزشی و سایر واحد های مدیریتی و همچنین فراهم سازی بستر مناسب جهت گردش برخط اطلاعات آموزشی از اولویت های این اداره به شمار می رود.

امیدوارم در راستای نیل به اهداف دانشگاه و توسعه و پیشرفت این موسسه آموزش عالی در سایه عنایات ایزد منان موفق باشید.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - طی احکامی از سوی سرپرست دانشگاه؛ - مدیر امور مالی و رئیس اداره خدمات آموزشی ابقاء شدند