English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
به اهتمام دفتر ارتباط با صنعت و جامعه؛
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه حضرت معصومه (س) و سازمان زیباسازی شهرداری قم امضا شد

به منظور توسعه همکاری های علمی و فناوری سازمان زیباسازی و دانشگاه حضرت معصومه (س) و با اهتمام دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، تفاهم نامه همکاری میان دو مجموعه امضا شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در این تفاهم نامه که پیرو همکاری های گروه هنر دانشگاه با سازمان زیباسازی شهرداری منعقد شد اهدافی همچون ارائه راه کارهای فرهنگی هنری  و مشارکت در طرح های شهری، مستندسازی آثار خلق شده، استفاده از ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی و ظرفیت منابع انسانی مجرب و متخصص طرفین و همکاری در برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها در نظر گرفته شده است.
همچنین بر اساس این تفاهم نامه دانشگاه، تسهیلات آموزشی و پرورشی در حد امکانات موجود را برای انجام فعالیتهای مشترک و در زمینه توسعه فرهنگ کارآفرینی و غنی سازی تخصص های علمی و عملی دانشجویان ارائه خواهد کرد.
شایان ذکر است قراردادهای آتی با سازمان زیباسازی شهرداری در قالب مفاد این تفاهم نامه منعقد خواهد شد.

1400/10/1


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - به اهتمام دفتر ارتباط با صنعت و جامعه؛ - تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه حضرت معصومه (س) و سازمان زیباسازی شهرداری قم امضا شد