English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
با حکم سرپرست دانشگاه؛
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث منصوب شد

دکتر نسرین صادق زاده طی حکمی، دکتر محسن رفعت را به عنوان مدیر گروه علوم قرآن و حدیث منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در این حکم خطاب به دکتر محسن رفعت آمده است:

نظر به تعهد، تجربیات و شایستگی جناب عالی، براساس ماده 8 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با اهتمام به رعایت مقررات و ضوابط و بهره گیری از همکاری و همفکری اعضای محترم آن گروه، در پیشبرد برنامه های آموزشی، علمی و فرهنگی دانشگاه موفق باشید.

دکتر نسرین صادق زاده طی نامه ای از زحمات دکتر انسیه عسگری، مدیر سابق گروه علوم قرآن و حدیث تشکر و قدردانی کرد.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - با حکم سرپرست دانشگاه؛ - مدیر گروه علوم قرآن و حدیث منصوب شد