English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
به منظور تحقق نقش دانشجویان در برنامه ریزی های دانشگاه؛
نشست هم اندیشی دبیران کانون ها وانجمن های علمی با سرپرست دانشگاه برگزار شد

در این نشست، دبیران کانون ها و انجمن های علمی با دکتر ابراهیم عبدی پور سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س) و  دکتر محمد رضا فلاح معاون دانشجویی و فرهنگی در خصوص برخی از مسائل دانشگاه بحث و گفتگو کردند.

دکتر ابراهیم عبدی پور در این نشست که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، ضمن شنیدن انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در مورد مسائل گوناگون دانشگاه اظهار کرد: حضور پر رنگ دانشجویان در برنامه ریزی و اجرای  فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه، با ارزش و مهم است و امیدواریم با افزایش هدفمند تعداد کانون ها و انجمن ها بیش از پیش از نظرات دانشجویان فعال بهره مند شویم.

وی دانشجویان را صاحبان اصلی دانشگاه خواند و اذعان کرد: افزایش کمی و کیفی فعالیت های دانشگاه در عرصه های مختلف بدون حضور فعالانه و پشتیبانی دانشجویان به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س) در پاسخ به وجود برخی از مشکلات مالی در اجرای بعضی از برنامه ها گفت: بسیاری از این موانع مانند تنگنای اقتصادی ناشی از محیط خارج از دانشگاه و شرایط کنونی کشور بوده و حل آن ها مستلزم  در نظر گرفتن مولفه های متعددی است. لذا مجموعه مدیریتی دانشگاه سعی می کند با نهادینه سازی مفاهیمی همچون صرفه جویی، بهترین راه حل های کوتاه مدت و یا دائمی را برای حل مسائل جاری به کار بندد و در این میان صبوری و همکاری دانشجویان کمک شایانی به مدیران خواهد کرد.

وی در مورد دغدغه بعضی از دبیران کانون ها و انجمن های علمی دانشگاه در مورد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی علمی و فرهنگی گفت: اجرای دوره های آموزشی مناسب، منظم و برنامه ریزی شده که توانایی های علمی و مهارت های غیر درسی دانشجویان را افزایش دهد لازم بوده و بهتر است این دوره ها به  ارائه گواهینامه های معتبر از سوی مراجعی که امکان صدور گواهینامه دارند بیانجامد.

دکتر ابراهیم عبدی پوردر پایان این نشست با در نظر گرفتن مشکلات مطرح شده توسط دبیران کانون های فرهنگی و انجمن های علمی، تصریح کرد: واحدهای مرتبط با تشکل ها و انجمن های دانشجویی، از جمله معاونت دانشجویی و فرهنگی، در چهارچوب قوانین و مقررات، با دانشجویان همکاری خواهند کرد تا به یاری خداوند مشکلات به حداقل ممکن برسد و پیشنهادات مطرح شده اجرایی شود. 


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - به منظور تحقق نقش دانشجویان در برنامه ریزی های دانشگاه؛ - نشست هم اندیشی دبیران کانون ها وانجمن های علمی با سرپرست دانشگاه برگزار شد