دانشگاه حضرت معصومه
در دانشگاه حضرت معصومه (س)؛
رویداد منطقه ای کمند به کار خود پایان داد

آیین اختتامیه رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر در دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار و از برگزیدگان رویداد تجلیل شد.

http://hmu.ac.ir/news/22998