دانشگاه حضرت معصومه
با شروع ثبت نام پذیرفته شدگان به صورت مجازی؛
دستورالعمل ثبت نام مجازی اعلام شد/خودداری از مراجعه حضوری پذیرفته شدگان به دانشگاه

ثبت نام پذیرفته شدگان در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی طبق برنامه زمانبندی فقط به صورت مجازی و از طریق سامانه مروارید انجام خواهد شد.

http://hmu.ac.ir/news/23009