دانشگاه حضرت معصومه
اطلاعیه؛

عدم ارایه خدمات حضوری در دانشگاه به مدت دوهفته

http://hmu.ac.ir/news/23022