دانشگاه حضرت معصومه
در آستانه روز دانشجو برگزار شد:
گفتگوی صمیمی نمایندگان گروه های دانشجویی با هیات رئیسه دانشگاه

نمایندگان گروه های دانشجویی در گفتگویی گرم و صمیمانه با هیات رئیسه دانشگاه به صورت مجازی، مشکلات دانشجویان و انتظارات آنها را مطرح کردند.

http://hmu.ac.ir/news/23030