دانشگاه حضرت معصومه
در مراسم هفته پژوهش استان قم؛
معرفی عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان پژوهشگر برگزیده

در آیین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری، دکتر مونا جامی پور، عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان پژوهشگر برگزیده استان معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

http://hmu.ac.ir/news/23039