دانشگاه حضرت معصومه
رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س):
پژوهش در کشور ما هنوز جایگاه مطلوب خود را پیدا نکرده است/ برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی، اعتقاد جدی به انجام پژوهش ندارند

رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) با ابراز تأسف از این که پژوهش در کشور ما هنوز جایگاه مطلوب خود را پیدا نکرده است، خواستار حمایت های مادی و معنوی از پژوهشگران در راستای ارتقای سطح کیفی پژوهش ها و پاسخگویی به نیازهای جامعه شد.

http://hmu.ac.ir/news/23046