دانشگاه حضرت معصومه
با اهتمام مدیریت پژوهش و فناوری صورت گرفت؛
حضور انتشارات دانشگاه حضرت معصومه(س) در نمایشگاه کتاب تهران

مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه، با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کتاب های منتشر شده توسط اداره چاپ و نشر دانشگاه حضرت معصومه (س) را ارائه می‌کند.

http://hmu.ac.ir/news/23058